لوازم مورد نياز :
1 ـ زير پايه
2 ـ خلال دندان
3ـ چوبک فلزي
4 ـ قيچي
5 ـ خمير گل سازي
6 ـ ابزار گل سازي شماره 11
7 ـ رنگ روغن صورتي 20 ، اکر 44 ، آبي 10 ، قرمز 6 ، زرد 13 ، سفيد 40
8 ـ وردنه
1 ـ ابتدا گلوله اي از خمير به اندازه ي گردو برداشته و کاملا ورز دهيد . سپس خمير را بعه شکل اشک در آوريد و حدود دو سوم خمير را براي نشان دادن پنجه ي کفش عروسک در نظر بگيريد و قسمت کم حجم تر ( يک سوم ) باقيمانده را براي قسمت داخلي کفش که پا داخل آن قرار مي گيرد در نظر بگيريد و فاصله ي ميان اين دو قسمت را کمي با انگشت شست گود کنيد . ( 2 عدد از اين خمير درست کنيد ) روي پايه چوبي با چسب چوب بچسبانيد .

2 ـ قطعه ي از خمير رال به شکل گلوله برداريد و توسط چوبک از وسط نصف کنيد .
3 ـ سپس اين دو قطعه خمير را دور چوبک بپيچيد ( طول چوبک را به اندازه ي دلخواه پا در نظر بگيريد ) طوري که کاملا چوبک با خمير روکش شود و فقط قسمت تيز چوبک باقي بماند . بگذاريد کاملا خشک شود .
4 ـ خمير بنفش رال به شکل اشک درآوريد و با زير پايه آن را تخت کنيد . قطر اين خمير حدود 1 سانتيمتر باشد .
5 ـ استوانه اي از خمير را از اشک تخت جدا کنيد و دور چوبک هايي که به عنوان پا در نظر گرفته بوديد بپيچيد .

6 ـ توسط ابزار گل سازي شماره 11 خطوطي روي اين خمير ايجاد کنيد که نشان دهنده ي چين و چروک لبه هاي جوراب باشد . مي توانيد اين جوراب ها را روي پا بلند و کوتاه در نظر بگيريد .
7 ـ سپس اين پاها را روي کفش ها نصب کنيد . دقت کنيد پاها فرم دار و در زواياي مختلف باشد .
8 ـ خمير قرمز به شکل استوانه درست کنيد و توسط چاقو اين استوانه را که کمي تخت کرده ايد از وسط به دو قسمت کنيد طوري که دو سوم آن برش خورده و يک سوم آن باقي بماند ، با انگشتان کاملا فرم دهيد .

9 ـ توس طچوبک لبه هاي شلوارک را کم يچين و چروک ايجاد کنيد و محلي که قرار است پا داخل آن باشد گود کنيد .
10 ـ توسط چوبک ها در محل اتصال دو قسمت شلوار ، چين و چروک عادي لباس را با خطوط نشان دهيد و روي پاها چسب چوب زده و شلوارک را روي آن سوار کنيد .
11 ـ براي ساخت لباس بدن عروسک اشکي بزرگ درست کرده و توس طابزار گل سازي شماره 11 ميان اين اشک را کاملا حفره اي ايجاد کنيد . لبه هاي آن را کمي نازک تر کنيد .
12 ـ لباس را چسب چوب زده و روي شلوارک نصب کنيد . طوري که کمي روي کمر شلوارک را بپوشاند .

13 ـ گلوله اي از خمير کرم را روي خلال دندان گذاشته و آن را روکش کنيد و روي لباس به عنوان گردن نصب کنيد .
14 ـ گلوله اي به اندازه ي فندق از خمير جدا کرده و سپس کمي تخت کنيد و روي گردن عروسک با چسب چوب نصب کنيد .
15 ـ براي ساختن تابلو خمير دو رنگي از زرد و صورتي را کنار هم گذاشته و آن را پهن کرده و تکه اي از آن را به دلخواه برش بزنيد و لبه هاي ان را کمي چين دهيد .

16 ـ توسط خودکار يا روان نويس مي توانيد لغات مناسب و زيبا را روي آ« بنويسيد .
17 ـ براي درست کردن انگشتان دست خمير کرم را به شکل اشک درست کنيد . سپس آن را کمي پهن کنيد و از طرف شست يک برش به شکل 7 بزنيد و اضافه ي خمير را جدا کنيد و براي انگشتان ديگر برش هاي مستقيم بزنيد و کمي انگشتان را فرم دهيد .

18 ـ براي درست کردن آستين ها اشک بلندي از خمير زرد درست کرده و توس طابزار گل سازي شماره 11 محل قرارگيري دست به آستين را کم گود کنيد .

19 ـ آستين دست را مانند شکل خم کنيد و انگشتان دست را با چسب چوب در محل حفره اي تکه ايجاد کرده بوديد قرار دهيد .
20 ـ توس طچسب چوب استين ها را به لباس وصل کرده و محل اتصال ن را کاملا يکنواخت کنيد که جزئي از لباس باشد .


21 ـ تابلو را که قبلا ساخته بوديد و خشک شده بود به دست مجسمه بدهيد و با چسب چوب بچسبنيد .
22 ـ براي ساختن کلاه اشک خميري بنفش بزرگ ساخته و از قسمت حجيم تر کمي گود کنيد و سر آن را فرم دهيد و روي سر نصب کنيد .

23 ـ بريا ساختن چشم ها بيضي هاي بسيار کوچکي با خمير سفيد رنگ درست کرده و روي صورت با چسب چوب نصب کنيد .
24 ـ بقيه قسمت هاي صورت را با قلم مو نقاش يکنيد . گلوله اي از خمير را به سر کلاه با چسب چوب نصب کرده و توسط ابزار سر آن را مثل منگوله بافتني درست کنيد .

منبع: [. برای مشاهده لینکها در سایت عضو شوید]